ZAUFALI NAM

Jednocześnie prowadzone są prace przy identycznym projekcie jak w Katowicach z tym że w przychodni w Bytomiu.


Prace remontowo-wykończeniowe związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby projektu pn. Bracki Dom dla Seniorów w Katowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, segment a, d poziom -1.


Pracownia Cytostatyków w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach


 

Termomodernizacja budynku administracji oraz wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania


 

Wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku psychiatrii